mercredi 8 mars 2017

Adler

Adler [á-] Alfred, 1870-1937, rak. lékař a psycholog. Vyšel z freudismu, později vypracoval směr „individuální psychologie44, považující „úsilí o moc44, podněcované „komplexem méně-cenosti" za základní motivaci jedince. Adler [á-] Friedrich Wolfgang, 1879 až 1960, rak. soc. dem. politik, syn Viktora

1 564 445 km2

1 564 445 km2, 960 000 obyv., hl.m. Manaus. Nejméně zalidněná část Brazílie. Trop. pralesy; sběr kaučuku, pěst. manioku, juty.

mardi 7 mars 2017

Dluhopis

dluhopis, písemný doklad, jímž se dlužník (soukromá osoba, banka, podnik) zavazuje jeho majiteli k nějakému majetkovému plnění, obvykle v penězích.

Stance

Stance, kterou ztotožňoval s přírodou, causerie [kózrí, fr.], novin, žánr, vtipná lit. vytříbená úvaha o nějakém problému, v niž lehkost a nenucenost tónu budí představu duchaplné a příjemné besedy nebo rozmluvy (Neruda, Machar, K. Čapek), causeur [kozér, fr.], vtipný vyprávěč. Causis [kau-] Michal de, ti432, veř. notář a právník, 1397 — 1412 farář v Praze. 140$ zpronevěřil král. peníze. 1412 — 15 advokát Husových žalobců u papeže a na koncilu.

Addisonova choroba

Addisonova choroba [edysno-], mor-bus Addisoni — onemocněni způsobené nedostatečnou činností kůry nadled-vin poškozených např. tuberkulóznim procesem.

Cchajdamská pánev

Cchajdamská pánev, čin. Čchaj-ta-mu--pchen-ti — tektonická sniženina v záp. Cíne, 2600 — 3100 m n.m. Poušť, slaná bezodtoká jezera.

Bandura

bandura [ukr.], ukr. hud. nástroj tr-sací. Ozvučná skříň je oválná, hmat-ník rozdvojený. Má 7 —20 i více strun.