jeudi 2 mars 2017

Aatropofagie

aatropofagie [řec.] viz kanibalismus. antropofUní [řec.], provázející člověka, např. některé druhy rostlin a živočichů, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (např. plevele), antropofobie [řec.], anthropophobia — chorobný strach z lidí, příznak některých duševních poruch, např. neuróz, psychóz.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire