mercredi 8 mars 2017

Adler

Adler [á-] Alfred, 1870-1937, rak. lékař a psycholog. Vyšel z freudismu, později vypracoval směr „individuální psychologie44, považující „úsilí o moc44, podněcované „komplexem méně-cenosti" za základní motivaci jedince. Adler [á-] Friedrich Wolfgang, 1879 až 1960, rak. soc. dem. politik, syn Viktora

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire