dimanche 5 mars 2017

Dmychadlo

dmychadlo, stroj na stlačování vzdušin z tlaku atmosférického na tlak nejvýše do 0,4 MPa. Rozeznávají se: d. pístové, u něhož pohyb pístu je buď přímočarý, nebo otáčivý; d. lopatkové (turbínové), kde pracovním orgánem je oběžné lopatkové kolo v radiálním, diagonálním nebo axiálním provedení.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire