lundi 6 mars 2017

Bazální ganglia

bazální ganglia [řec.], shluky nervových buněk uložených ve spodní Části koncového mozku (telencephalon). Je to podkorové koordinační centrum uplatňující se hl. při regulaci svalového napětí a při vybavování složitých automatizovaných pohybů a stereotypů (např. chůze, běhu), bazální metabolismus, zákl. látková přeměna organismu v klidovém stavu, když již organismus přeměnil všechny látky přijaté potravou a hladoví. Je to přeměna zásobních látek organismu; měří se zpravidla podle dýchání. B. m. není úměrný tělesné hmotnosti; je přibližně rovný dvoutřetinové mocnině hmotnosti: Q = k . G2/3, kde Q je bazální metabolismus, G tělesná hmotnost a k konstanta. V.t. tabulka Bazální metabolismus některých obratlovců; metabolismus, bazální teplota, tělesná teplota za ba-zálních (klidových) podmínek organismu ženy. Měří se vždy ve stejnou dobu (v pochvě nebo v konečníku) k průkazu ovulace, po níž se zvyšuje asi o 0,5 °C.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire