mardi 7 mars 2017

Stance

Stance, kterou ztotožňoval s přírodou, causerie [kózrí, fr.], novin, žánr, vtipná lit. vytříbená úvaha o nějakém problému, v niž lehkost a nenucenost tónu budí představu duchaplné a příjemné besedy nebo rozmluvy (Neruda, Machar, K. Čapek), causeur [kozér, fr.], vtipný vyprávěč. Causis [kau-] Michal de, ti432, veř. notář a právník, 1397 — 1412 farář v Praze. 140$ zpronevěřil král. peníze. 1412 — 15 advokát Husových žalobců u papeže a na koncilu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire