samedi 4 mars 2017

Cévy 1. zoo!

cévy 1. zoo!, vasa — soustava trubic rozvádějících u živočichů a člověka krev (krevní c.) a mízu (mizni c.) v těle; nejsou vyvinuty u primitivních živočichů, napr. u prvoků, hub, láč-kovců a dalších bezobratlých. Ve vývojové radě živočichů se c. poprvé objevuji u pásnic. C. se děli na silno-stěnné a pružné tepny (arteriae) a slabosténné žíly (venae). Zvi. typ. c. představuji mizmee (vasa lymphatica), které jsou vyvinuty jen u obratlovců; 2. bot. c. rostlin, tracheae — trubi-covité orgány rostlin, buňky dřevních části cévního svazku. Rozvádějí v rostl, vodu s roztoky minerálních živin. Ceyban, r. v již. Turecku, 509 km dlouhá. Pramení v Aladagu a ústi do Iskenderunského zálivu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire