dimanche 5 mars 2017

Boháč Josef

Boháč Josef, *1929, č. skladatel; tajemník Svazu čs. skladatelů (od 1979). Autor oper (Námluvy, Goya), symfonických skladeb (Únorová předehra, Slavný máj, pochod Albatros), komorních, písňových a jiných děl. Z.um. (1979).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire