jeudi 2 mars 2017

Diseminace

diseminace [dy-, lat.], disseminaúo — bot. a) vysemeňování rostlin, uvolňování semen z plodu; b) rozšiřování rostlin pomocí diaspor, disertace [dyser-, lat ], věd. pojednání; a) pův. disertační práce pro získání doktorského titulu v některých oborech ; b) nyní kandidátská práce, která má prokázat způsobilost uchazeče k tvůrčí věd. práci; je zákl. pro dosažení hodnosti CSc. Doktorská d. musí být věd. závažným dílem, důležitým pro rozvoj bádání nebo pro spol. praxi ; po jejím obhájení získává uchazeč hodnost DrSc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire